Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 10, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia ze Zbigniewem Gryglasem o państwowych zarobkach i możliwym porozumieniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z Grzegorzem Schetyną.