Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 27, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Ryszardem Czarneckim o skardze KE do TSUE przeciwko Polsce, spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem w siedzibie ONZ oraz wypowiedziach Mateusza Morawieckiego.