Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 17, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Borysem Budką o śmierci Pawła Adamowicza oraz o mowie nienawiści.